چاپ        ارسال به دوست

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

با توجه به برنامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در جهت توسعه کیفی مراکز تحقیقاتی، جناب آقای دکتر حسین زینلی پور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه طی احکامی جناب آقایان دکتر ایمان سوری نژاد، دکتر مرتضی یوسف زادی، دکتر احمد همایی، دکتر داوود صمصام پور، دکتر آرش قادری را از تاریخ 1395/11/20 به مدت 2 سال به عنوان اعضای حقیقی و جناب آقایان دکترمصیب دریانورد  و دکتر مهدی مسعودی را به عنوان اعضای حقوقی و جناب آقای دکتر یحیی اسماعیل پور را به عنوان دبیر کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان منصوب نمودند.


١٢:٤٧ - 1395/12/01    /    شماره : ٧٧١    /    تعداد نمایش : ٤٥٣٢خروج