انتشار آخرین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی

معرفی آخرین سیاهه نشریات نامعتبر و جعلی از طریق دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

١٢:٥٦ - 1397/01/22 - تعداد نظرات : ٠

پرداخت هزینه صحافی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

پرداخت هزینه صحافی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

١٤:٥١ - 1396/02/18 - تعداد نظرات : ٠

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی تشکیل هسته های پژوهشی

بارگزاری فرم های مربوط به تشکیل هسته های پژوهشی اعضای هیات علمی

١٢:١٢ - 1396/01/27 - تعداد نظرات : ٠

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

١٢:٤٧ - 1395/12/01 - تعداد نظرات : ٠

فرمت نگارش طرحهای پژوهشی

ارائه دو نسخه از طرح های پژوهشی خاتمه یافته به کتابخانه مرکزی

٠٩:٥٥ - 1395/09/21 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>