قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی تشکیل هسته های پژوهشی

بارگزاری فرم های مربوط به تشکیل هسته های پژوهشی اعضای هیات علمی

١٢:١٢ - 1396/01/27 - تعداد نظرات : ٠

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

١٢:٤٧ - 1395/12/01 - تعداد نظرات : ٠

حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری

اعطای جوایز بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نمونه کشوری

١٠:٥٩ - 1395/09/01 - تعداد نظرات : ٠