از طریق لینک های زیر نسبت به دریافت نوع قلم و نیز ساختار نگارش پایان نامه و طرح پژوهشی اقدام فرمایید.

   دانلود : رنگ_پایان_نامه__و_رساله_دکتری.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : قلم_نگارش_پایان_نامه.pdf           حجم فایل 20 KB
   دانلود : قلم_نگارش_طرح_پژوهشی.pdf           حجم فایل 18 KB