درخواست چاپ 17 عنوان كتاب

كتب مشروحه زير مراحل قبل از چاپ را طي مي كنند (داوري و طرح در شورا)

١٠:٥٦ - 1394/09/10 - تعداد نظرات : ٠

به چاپ رسيد

نگاهي تاريخي به ....

١٤:٥٠ - 1394/09/03 - تعداد نظرات : ٠

بازاريابي رابطه مند

به چاپ رسيد

١٤:٣٠ - 1394/09/03 - تعداد نظرات : ٠

اهدا كتاب

اهدا به دانشگاه پيام نور

١٤:٢١ - 1394/09/03 - تعداد نظرات : ٠

اهدا كتاب

اهدا كتاب به دبيرستان دانشگاه

١٤:١٩ - 1394/09/03 - تعداد نظرات : ٠


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 صفحه بعدی >>