سيستم‌ها، مفاهيم، متدولوژي‌ها و كاربردها

قیمت : 240,000 ریال

تاليف Brian Willson

ترجمه يوسف رباني

در اين كتاب ابزارهايي را خواهيد يافت كه به شما در امر تحليل سيستم ، تحليل سيستم‌ها و عيوب موجود در آنها ، راههايي براي مدلسازي و تعريف مدل ، تست اعتبارسنجي براي مدلها و ... كمك مي‌كند.