ترموديناميك با نگرش مهندسي راهنماي مسائل منتخب
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال
تكنيك‌هاي مدلسازي، تحليل و طراحي كامپيوتري سازه‌ها
سال نشر 1382
قیمت : 0 ریال
شبيه‌سازي مدارهاي الكترونيكي با استفاده از نرم‌افزار Star-Hspice
سال نشر1381
قیمت : 80,000 ریال
طراحي سيستمهاي حرارت مركزي و تهويه مطبوع با استفاده از نرم‌افزار Carrier
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال
مرجع نرم‌افزارهاي SECTION BUILDER PROPER-ISB
سال نشر1381
قیمت : 40,000 ریال
رفتار و ضوابط طراحي لرزه‌اي ساختمان‌هاي فولادي بر مبناي آيين نامه UBC
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>