بررسي اثر حلال در واكنشهاي شيميايي
سال نشر 1383
قیمت : 40,000 ریال
شعر نو در بوته نقد
سال نشر 1383
قیمت : 30,000 ریال
مهندسي بيوتكنولوژي
سال نشر 1382
قیمت : 70,000 ریال
راهنماي احداث راه
سال نشر 1383
قیمت : 30,000 ریال
تحليل و طراحي سازه‌هاي ساختماني ETABS 2000
سال نشر 1384
قیمت : 0 ریال
طراحي و تحليل مهندسي به كمك MSC.Nastran/Patran
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>