دانلود > هفته پژوهش ٩٥ > آیین نامه ها
   
برنامه ها

  دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 166  -  دانلود : 103


دستورالعمل تجلیل از پژوهشگران برتر...

  پرسشنامه معرفی پژوهشگران برگزیده  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 137  -  دانلود : 98


پرسشنامه معرفی پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاه ها و سایر-سال95...

  آئین نامه برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان ها  - 1 مگابايت

  نمايش : 143  -  دانلود : 80


...